Rejestracja Pobierz grę


Stronghold Kingdoms

Inne

Budynki

Budynki w wiosce dzielą się na:

  • Budynki wiejskie
  • Budynki surowców
  • Budynki żywności
  • Warsztaty broni
  • Budynki bankierów

 
 


Budynki wiejskie


 

Ratusz (Village Hall) – Składowane są w nim oręża i przedmioty do bankietów. Nie można przenieść go z premium. Twój ratusz może zmieniać wygląd w zależności od ilości budynków.

 
 
 
 
 
 

Domy (Hovels) – Są budowane w celu zwiększenia ilości chłopów. Mogą zostać ulepszone poprzez badania Housing Capacity w zakładce Education.

 
 
 
 
 

Dekoracje (Decorative Buildings) – Po zbudowaniu zwiększają bonus do honoru. Odkrywane poprzez badania Decoration w dziale Education. Bonus do honoru zależy od odległości do ratusza, im bliżej ratusza tym większy bonus.

 
 
 
 
 
 

Rozrywka (Entertainment Buildings) – Takie budynki dodają ci popularności, przez co również i honor. Nie obniżają one pracowitości twych poddanych. Bonus w zależności od odległości do ratusza, im bliżej ratusza tym większy bonus.

 
 
 
 
 
Budowle religijne (Religious Buildings) – budowle, dodają punktów wiary, a czasem również dodają punkty honoru i popularności. Punkty Wiary wykorzystywane są przez mnichów do używania różnych zdolności. Punkty wiary służą do używania różnych zdolności przez mnichów.

 
 
 
 
 

Tortury (Justice Buildings) – dają dodatkowe punkty honoru, ale odejmują punkty popularności. Bonus do honoru zależy od odległości do ratusza, im bliżej ratusza tym większy bonus.

 
 
 
 
 
 

Budynki surowców

 


Skład zapasów (Stockpile) – Ten budynek jest jednym z najważniejszych w twojej wiosce, bo to tu składowane są wszystkie twoje surowce. Rozwijaj to poprzez Engineering oraz Stockpile Capacity w zakładce Education.

 

Chatka drwala (Woodcutter’s Hut) – Służy do zdobywania drewna. Rozwijaj to poprzez Forestry w zakładce Industry oraz poprzez postawienie w stolicy Cechu Drwali.

 
 
 

Kamieniołom (Stone Quarry) – Jest źródłem kamienia. Rozwijaj Kamieniołom poprzez badanie Stone Quarrying w zakładce Industry, postawienie w stolicy Cechu Kamieniarzy.

 
 
 
 
 
 

 

Kopalnia żelaza (Iron Mine) – Służy do wydobycia żelaza. Można zbudować tylko w trzech wioskach (Lowlands(nizinnego), Highlands i Mountain Peak). Jest odkrywany i rozwijany przez badanie Mining w zakładce Industry.

 
 

Wydobycie smoły (Pitch Rig) – Służy do wydobycia smoły. Można zbudować tylko we wsi typu Highlands lub Marsh. Odkrycie i rozwój poprzez Pitch Extraction w zakładce Industry. Premie od Cechu Smolarzy.

 
 
 

Targ (Market) – Budynek we wsi, który umożliwia handel ze stolicą. Rozwijanie i odkrycie poprzez badanie Merchants Guild w zakładce Education. Limit wynosi dziesięć targowisk na wioskę

 
 
 
 
 

Budynki żywności

 

Spichlerz (Granary) – Składowane jest tam jedzenie. Rozwijane poprzez Granary Capacity w zakładce Education.

 

Poniżej budynki produkcyjne uporządkowane według wydajności od najmniejszej do największej

 

Sad (Apple Orchard) – Jest on najmniej produktywnym źródłem jedzenia. Badania: Orchard Management oraz Plough w zakładce Farming Dodatkowe premie od Cechu Sadowników.

 

 

 

Hodowla krów (Diary Farm) – Wpierw należy odkryć, a następnie można rozwijać  za pomocą badania Dairy Farming i Animal Husbandry, zakładka Farming oraz przez wybudowanie Cechu Mleczarzy.

 
 
 
Chlew (Pig Farm) – Służy do wyrobu mięsa i może być zbudowana we wszystkich z wiosek. Odkrycie i rozwój Pig Breeding, Animal Husbandry i Butchery [zakładka Farming]. Bonus od Cechu Hodowców Świń.

 
 
 

Piekarnia (Bakery) – solidne, ale zabierające dużą ilość miejsca źródło żywności. Wybudować można tylko we wiosce typu Lowlands(nizinnego) lub Plains(równinnego). W celu zbudowania tego budynku, wpierw należy przeprowadzić badania w dziedzinie  Produkcja pszenicy, Orka, Piekarstwo oraz przez ulepszenie gildii piekarzy w stolicy gminy  .

 
 
 

Uprawa warzyw (Vegetable Farm) – Służy do produkcji warzyw i może zostać wybudowana tylko we wioskach typu Lowlands(nizinnego) lub Plains(równinnego). Badania toVegetable Cropping i Plough.

 
 
 

Przystań Rybacka (Fishing Jetty) – Budynek Możliwy do wybudowania tylko we wioskach River 1 i River 2. Rozwój poprzez badanie Fishing(rybołówstwo) w zakładce Farming(rolnictwo) oraz poprzez rozwój Cechu Rybaków.

 
 
 

Browar (Brewery) – produkuje się w tutaj piwo potrzebne do zwiększania popularności. Im bliżej Karczmy, tym większa produkcja. Badania – Hops Farming,Plough i Brewing oraz rozbudowa Cechu Hodowców Chmielu.

 
 
 

Karczma (Inn) – Budynek ten służy do produkcji piwa i może zostać wybudowany w każdym z typów wiosek. Limit wynosi jedna karczma na jedną wioskę. Pojemność karczmy może być rozwijana poprzez badania Engineering i Inn Capacity, zakładka Education.

 
 
 
 

Warsztaty broni

 

Warsztat łuczniczy (Fletcher) – Jest to budynek w którym produkowane są łuki. Aby je produkować, budynek zużywa drewno. Badania Fletching(łuczarstwo) i Weapon Making(produkcja broni). Aby szkolić łuczników konieczne jest jeszcze badanie Long Bow, w zakładce Military.

 
 
 

Płatnerz (Armourer) – Potrzebuje on żelaza do tworzenia zbroi. Im bliżej znajduje się płatnerz, tym jest bardziej produktywny. Odkrycie poprzez Armour Working(produkcja zbroi) w zakładce Industry(przemysł). Produkcja zostanie zwiększona poprzez Armour Working(produkcja zbroi) i Weapon Making(produkcja broni) albo poprzez rozwój Cechu Płatnerzy.

 
 
 

Tokarz (Poleturner) – W tym budynku produkowane są piki. Im bliżej składu, tym większa jest jego produktywność. Zużywa drewno. Odkrycie poprzez badanie Poleturning(tokarstwo) w zakładce Industry(Przemysł). Zwiększamy produktywność poprzez badanie Poleturning(tokarstwa) i Weapon Making(produkcji broni) oraz poprzez ulepszenie gildii tokarzy.

 
 
 

Kowal (Blacksmith) – W tym budynku wytwarzane są miecze, poprzez zużycie żelaza. Im bliżej składu się on znajduje, tym bardziej jest on produktywny. W celu postawienia tego budynku gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Black Smithing(kowalstwo) z zakładki Industry(Przemysł). Produkcję zwiększamy poprzez dalsze badania w dziedzinie Black Smithing(kowalstwo) i Weapon Making(produkcja broni) lub poprzez ulepszenie gildii kowali.

 
 
 

Warsztat oblężniczy (Siege Workshop) – W tym budynku produkowane są katapulty. Do produkcji katapult zużywa drewno i kamień. Im bliżej składu się znajduje tym jest bardziej produktywny. W celu postawienia tego budynku grasz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Siege Mechanics(mechanika oblężnicza), w zakładce Industry(przemysł). Produkcję zwiększamy poprzez dalsze badania Siege Mechanics(mechanika oblężnicza) i Weapon Making(produkcja broni) lub poprzez ulepszenie gildii konstruktorów katapult.

 
 
 
 

Budynki bankietów

 

Chatka Myśliwska (Hunter’s Hut) – Służy do produkcji dziczyzny i może być stawiana we wszystkich typach wiosek. W celu postawienia tego budynku gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Hunting(łowiectwo) w Industry(przemysł). Produkcja zostaje zwiększona przez przeprowadzenie badania Hunting(łowiectwo).

 
 
 

Warsztat Stolarski (Carpenter’s Workshop) – Produkowane są w nim dobra luksusowe, jakimi są meble. im bliżej ratusza się znajduje tym lepsza jest jego produkcja. Może zostać umieszczony w każdej wiosce i może być stawiany w pobliżu drzewach. W celu postawienia tego budynku gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Carpentry(stolarstwo), zakładka Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badanie Carpentry(stolarstwo).

 

Huta (Metalware Workshop) – Służy do produkcji naczyń na bankiety, im bliżej ratusza się znajduje, tym jest bardziej produktywny. Może być stawiany we wioskach Lowlands(nizinnych), Highlands(wyżynnych) i Mountains Peak(górskich). Musi być umiejscowiony w pobliżu złóż żelaza. Przed zbudowaniem gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Metal Bashing(obróbka metalu) w zakładce Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badanie Metal Bashing(obróbka metalu).

 

Warsztat Krawiecki (Tailor’s Workshop) – Zajmuje się produkcją ubrań do bankietów, im bliżej ratusza się znajduje, tym jego produkcja jest większa. Możliwy do wybudowania w każdym typie wioski. Przed zbudowaniem gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Tailoring(krawiectwo) w zakładce Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badania w dziedzinie Tailoring(krawiectwo).

 

Winnica (Vineyard) – Służy do produkcji wina na bankiety, im bliżej ratusza się znajduje, tym większa jest jego produkcja. Do wybudowania tylko we wiosce typu Valley Side(zboczu doliny). Przed zbudowaniem gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Wine Production(produkcja wina) w zakładce Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badanie  Wine Production(produkcji wina).

 

Solnisko (Salt Pan) – Służy do produkcji dobra luksusowego czyli soli i może być wybudowana w wiosce z równinami solnymi. Przed zbudowaniem gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Salt Working(Warzenie soli) w zakładce Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badanie w dziedzinie Salt Working(Warzenie soli).

 

Dok Przypraw (Spice Dock) – Służy on do produkcji przypraw i może być wybudowany tylko w wiosce typu Rzeka 1. Musi znajdować się na brzegu rzeki w wiosce. Przed zbudowaniem gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie Spice Trade(handel przyprawami) w zakładce Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badanie w dziedzinie Spice Trade(handel przyprawami).

 
 

Dok Jedwabiu (Silk Dock) – Służy on do produkcji jedwabia i może być wybudowany tylko w wiosce typu Rzeka 2. Musi znajdować się na brzegu rzeki w wiosce. Przed zbudowaniem gracz musi przeprowadzić badania w dziedzinie  Silk Trade(handel jedwabiem) z zakładki Industry(przemysł). Produkcję z tego budynku zwiększamy poprzez badanie w dziedzinie Silk Trade(handel jedwabiem).