Rejestracja Pobierz grę


Stronghold Kingdoms

Inne

Surowce

 • Drewno – Jest to Podstawowy materiał wykorzystywany przy budowie budynków w wiosce i niektórych budowli w zamku. Do gromadzenia drewna potrzebujemy chaty drwala, który będzie drzewa ścinał, a następnie zanosił drewno do składu zapasów.
 • Kamień – Jest to surowiec wykorzystywany podobnie jak drewno do budowy większości budynków w wiosce oraz wszystkich struktur kamiennych w zamku. Do gromadzenia kamienia potrzebujemy kamieniołomu, skąd wydobywany będzie kamień, a pracownicy będą je zanosić do składu zapasów.
 • Żelazo – Wykorzystywany jest on głównie do produkcji miedzy i zbroi. W zamku możemy go użyć do stawiania wilczych dołów, czy kotłów z wrzącym olejem. Do gromadzenia żelaza potrzebna jest kopalnia żelaza i skład zapasów do którego będą zanoszone stąd surowce.
 •  Smoła – Jest wykorzystywana do stawiania w zamku garnków z wrzącym olejem. Do jej produkcji potrzebujemy odkrywek smoły, które stawiamy na terenach bagiennych. Składowana jest w składzie zapasów.
 • Sarnina – Jest potrzebna do organizowania bankietów. Do gromadzenia sarniny potrzebujemy chatek myśliwskich, składowana jest ona w ratuszu.
 • Meble – Są potrzebne do organizowania bankietów. Do wytwarzania mebli potrzebny jest nam warsztat stolarza, który utworzone produkty będzie składać w ratuszu.
 • Metalowe naczynia – Są wykorzystywane przy bankietach.
 • Ubrania – Są zakładane na bankietach. Do ich produkcji potrzebujemy warsztatu krawca, który będzie ubranie zanosić do ratusza.
 • Wino – Używane jest na bankietach. Aby je wytwarzać należy zbudować winnice. Składowane jest ono w ratuszu.
 • Sól – Produkt przydatny do organizowania bankietów. Do jej produkcji potrzebna jest nam panew solna, gdzie zbierana jest sól. Później jest ona zano­szona do ratusza.
 • Przyprawy – Są wykorzystywane na bankie­tach. Do importowania ich są nam potrzebne specjalne doki. Przyprawy zanoszone są do ratusza.
 • Jedwab – Jest wykorzystywany przy organizacji bankietów. Do importowania jego potrzebne są nam specjalne doki. Jest on zanoszony do ratusza.
 • Łuki – Są one produkowane z drewna. Używane są przez łuczników. W celu wyprodukowania ich potrze­bujemy warsztatów łuczniczych.
 • Piki – również są one produkowane z drewna jak łuki. Używane są przez pikinierów. Do ich produkcji wymagany jest Tokarz.
 • Miecze – Są produkowane z żelaza. Miecze produkuje się w warsztatach kowal­skich.
 • Zbroje – Są produkowane z żelaza. Wytwarzane w warsztatach płatnerskich.
 • Katapulty – Do produkcji katapult wykorzystywane są dwa surowce – drewno i kamień. Są one produ­kowane w warsztatach machin oblężniczych.
 • Jabłka – Jest to jeden z rodzajów żywności, które dajemy swoim poddanym. Potrzebne nam są sady jabłoni. Jabłka są zanoszone do spichlerza.
 • Ser – Jest kolejnym rodzajem żywności. W celu zdobycia sera potrzebne nam są hodowle krów, z których mleka farmerzy wytwarzają ser, który jest później zanoszony do spichlerza.
 • Ryby – Są kolejny rodzaj pożywienia dla naszych poddanych. W celu złowienia ich potrzebne są nam nabrzeża, które możemy stawiać jedynie w niektórych wioskach. Ryby są składowane w spichlerzu.
 • Chleb – Jest to rodzaj pożywienia chłopów. W celu produkcji tego surowca potrzebna jest nam piekarnia. Chleb zanoszony jest do spichlerza.
 • Warzywa – Jest to pożywienie dla naszych poddanych. Hodowane są one w farmach warzy­wnych i są one zanoszone do spichlerza.
 • Mięso – Jest ostatnim rodzajem żywności. Potrzebny jest nam chlew, w którym hoduje się świnie. Mięso ze świń zanoszone jest do spichlerza.
 • Piwo – Jest bardzo ważnym aspektem gry, ponieważ poddani przez nie będą nam bardziej przychylni (spożywanie piwa zwiększa popularność w danej wiosce). Do jego produkcji wymagany jest nam browar. Piwo jest składowane w karczmie.